Weź udział w rowerowej loterii
MONSTER MUNCH i wygraj wycieczkę
do Amsterdamu lub nagrody pieniężne!

ZasadyLoteria trwa od 1 lipca do 25 sierpnia 2024 roku

KUP DOWOLNĄ
PACZKĘ DUSZKÓW
Zobacz produkty
ZAREJESTRUJ
PARAGON PONIŻEJ
Zarejestruj
SPRAWDŹ CZY
WYGRAŁEŚ!

ZgłoszeniaAby wziąć udział w naszej loterii, zarejestruj paragon:

1 Dane zakupowe
2 Dane osobowe
3 Podsumowanie
Data paragonu: X
X
Zdjęcie paragonu:

Wgraj czytelne zdjęcie paragonu z widocznym numerem i datą.
Akceptujemy formaty: PNG, JPG, PDF do 5 MB.
Imię i nazwisko: ?
E-mail: ?
Nr. tel.: ?
Data zakupu: ?
Numer paragonu: ?
Produkt: ?

Nagrody


120 x
500 zł
do wydania w sieci
Decathlon
Losowanie co tydzień!

4 x wycieczka dla 2 osób
do Amsterdamu
o wartości 12 tys zł
Losowanie co miesiąc!

1120 x
100 zł
na Twoje konto
Nagroda natychmiastowa!

ProduktyPamiętaj, że w loterii biorą udział wszystkie produkty Monster Munch

Pytania i odpowiedzi

Gdzie znajdę Regulamin loterii?
Regulamin loterii jest dostępny na stronie: www.rowerdobrydladucha.pl oraz w siedzibie Organizatora Loterii (Hand Made Sp. z o.o., ul Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków).
Co rozumiemy przez produkt promocyjny?
Jako produkty promocyjne rozumiemy każdy Produkt z logo marki monster Munch, wprowadzony do obrotu i oferowany w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy zrobić, żeby wziąć udział w Loterii?
Aby wziąć udział w Loterii, należy:
1. Zakupić przynajmniej jeden Produkt marki Monster Munch w okresie od 1.07.2024 r. do 25.08.2024 r.
2. Zachować paragon.
3. Wejść na stronę www.rowerdobrydladucha.pl i poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy podając zgodne z prawdą dane osobowe oraz dane zakupowe. Zaznaczyć dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii oświadczenia i zgody, następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ”.
Jakie dane trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym?
W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące zgodne z prawdą:
1. Dane zakupowe: data zakupu, numer paragonu, wybrać przynajmniej jeden produkt MonsterMunch, który zakupiono oraz wgrać wyraźne zdjęcie dowodu dokonania zakupu produktu, potwierdzającego zakup przynajmniej jednego produktu marki Monster Munch.
2. Dane osobowe: imię, nazwisko, dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji oraz adres e-mail.
3. Należy również:
– potwierdzić, że jest się osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, która spełnia dodatkowe warunki opisane w §3 pkt. 1 i 2 Regulaminu,
– potwierdzić zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w Regulaminie o następującej treści: „Potwierdzam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Loterii, o której mowa w §7 Regulaminu.”,
– wyrazić zgodę na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią.
W jakim terminie można wziąć udział w Loterii?
Do Loterii można zgłosić się w terminie: od 1.07.2024 r. od godziny 00:00:01, do 25.08.2024 r. do godz. 23:59:59.
Czy dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę imienną) z tym samym numerem i datą można wykorzystać wielokrotnie?
Nie, jeden dowód zakupu co najmniej jednego Produktu (niezależnie od ilości zakupionych produktów na dowodzie zakupu) można zgłosić do Loterii tylko raz.
Dlaczego muszę zachować dowód zakupu?
Oryginalny dowód zakupu należy zachować do końca trwania Loterii (do 25.08.2024 r.).
Może okazać się niezbędny do odbioru nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, na wypadek żądania okazania go przez Organizatora loterii. Organizator może zażądać okazania oryginału dowodu zakupu pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego zgłoszenia z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do nagrody.
Który produkt Monster Munch wskazać podczas dokonywania zgłoszenia, jeżeli na paragonie fiskalnym mam ich więcej niż jeden lub nie jest on określony?
Wybierz jeden dowolny produkt Monster Munch, który znajduje się na Twoim paragonie, a jeśli nie jest określony – wybierz z listy ten, który zakupiłeś.
Ile razy można wziąć udział w Loterii?
Jeden Uczestnik może zgłosić się do Loterii wielokrotnie, ale za każdym razem podając inny dowód zakupu, niezgłoszony wcześniej do loterii przez siebie, jak i przez inną osobę.
Czy muszę akceptować wszystkie zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie?
Tak, jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Loterii.
Czy w Loterii mogę zgłosić fakturę VAT dokumentującą dokonanie zakupu produktu Monster Munch?
Tak, faktury imienne są brane pod uwagę w Loterii.
Jak są przyznawane nagrody?
Nagrody przyznawane są w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie.
Ile nagród mogę wygrać?
Jeden Laureat Nagrody może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody I Stopnia w całym okresie trwania Loterii (tzn. może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę I Stopnia).
Jakie nagrody masz szansę wygrać w Loterii?
W Loterii masz szansę wygrać voucher o wartości 12 tys zł na wycieczkę do Amsterdamu, voucher o wartości 500zł do wykorzystania w sieci sklepów decathlon oraz nagrodę pieniężną o wartości 100zł przelewana na konto Laureata.
Na ile etapów podzielona jest loteria, kiedy odbywają się losowania i ile nagród w każdym z etapów można wygrać?
Loteria podzielona jest na 8 etapów tygodniowych. Każdy z etapów trwa 7 dni. Po każdym etapie następuje losowanie 10 nagród. Numer losowania tygodniowego Zakres losowania Data losowania Losowanie tygodniowe nr 1 01.07.2024 – 07.07.2024 09.07.2024 Losowanie tygodniowe nr 2 08.07.2024 – 14.07.2024 16.07.2024 Losowanie tygodniowe nr 3 15.07.2024 – 21.07.2024 23.07.2024 Losowanie tygodniowe nr 4 22.07.2024 – 28.07.2024 30.07.2024 Losowanie tygodniowe nr 5 29.07.2024 – 04.08.2024 06.08.2024 Losowanie tygodniowe nr 6 05.08.2024 – 11.08.2024 13.08.2024 Losowanie tygodniowe nr 7 12.08.2024 – 18.08.2024 20.08.2024 Losowanie tygodniowe nr 8 19.08.2024 – 25.08.2024 27.08.2024
Jak zostanę poinformowany o ewentualnej wygranej?
Laureaci powiadamiani są o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości elektronicznej, wysłanej przez Organizatora na adres e-mail Laureata podany w formularzu zgłoszeniowym.
Kiedy i gdzie podaję adres do wysyłki nagrody?
Adres do wysyłki nagrody Laureaci podają w Formularzu Laureata.
Jakie dane muszę podać w Formularzu Laureata?
Prawidłowo uzupełniony Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Następnie laureat (-tka) powinny zaznaczyć pola z oświadczeniem o ukończeniu 18 roku życia oraz że spełnienie inne warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz – z uwagi na obowiązki ewidencyjne – laureat (-tak) powinien podać rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia, adres zamieszkania i obywatelstwo.
Ponadto należy:
– potwierdzi fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

Po wypełnieniu wszystkich pól i checkboxów należy kliknąć przycisk “WYŚLIJ”.
W jakim czasie należy odesłać Formularz Laureata?
Formularz Laureata należy wypełnić i wysłać w terminie do 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości email informującej o wygranej. W przeciwnym razie prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
Czy można wybrać sposób wysyłki nagród? Jak docierają one do Laureatów?
Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adres/adres e-mail podany w Formularzu Laureata.
Czy jest możliwa wysyłka zagraniczna?
Nie.
Po jakim czasie od poinformowania o wygranej zostanie mi dostarczona nagroda?
Nagrody będą wysyłane na bieżąco. O orientacyjnym terminie wysłania nagrody poinformujemy za pomocą wiadomości elektronicznej, na adres e-mail podany podczas zgłoszenia. Organizator natomiast zobowiązuje się do wysłania wszystkich nagród przyznanych w Loterii najpóźniej do dnia 30.09.2024 r. (decyduje data nadania przesyłki).
Co zrobić, jeśli nie dostanę maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder Spam w swojej skrzynce mailowej. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy napisać informację z opisem sytuacji w formularzu kontaktowym na stronie Loterii w zakładce Kontakt.
Treści cyfrowe nie ładują się/nie pojawiają się, co mogę zrobić?
W przypadku trudności z wyświetlaniem treści cyfrowych sprawdź swoje połączenie internetowe. Jeśli masz połączenie z Internetem, zalecamy ponowne załadowanie strony i ponowną próbę.
Czy lokalne promocje są wszędzie takie same?
W zależności od Twojej lokalizacji geograficznej dostępne promocje konsumenckie mogą się różnić.
Jeśli kupię opakowanie Monster Munch za granicą, a następnie udam się w podróż; czy nadal będę miał dostęp do lokalnej promocji?
W zależności od lokalizacji geograficznej, dostępne promocje konsumenckie mogą się różnić.
Dla jakiej grupy wiekowej?
Gry są skierowane do grupy wiekowej 18+.
Nie jestem w stanie zeskanować kodu QR, co powinienem zrobić?
Jeśli nie jesteś w stanie zeskanować kodu QR, możesz bezpośrednio otworzyć przeglądarkę internetową na smartfonie lub komputerze i wpisać www.rowerdobrydladucha.com, aby wejść na stronę internetową.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?
Napisz do nas

KONTAKT

Losowania i zwycięzcy

Nagrody główne Co miesiąc dwuosobowa wycieczka do Amsterdamu
ROZWIŃ LISTĘ
Nagrody tygodniowe Co tydzień 15 x voucher o wartości 500zł do wydania w sieci Decathlon
ROZWIŃ LISTĘ
Nagrody natychmiastowe 20 x dziennie 100 zł na Twoje konto
ROZWIŃ LISTĘ

KontaktLubimy, jak do nas piszesz. A więc śmiało! W czym możemy pomóc?